Vodopády na potoce Černý Štolpich

Vodopády na potoce Černý Štolpich

Přehrada Bedřichov

Ráno jsem se s Lilly probudily celé natěšené na dnešní pěší výlet. Včera byli páníčkové s dědou v Botanické zahradě v Liberci a my jsme pěkně odpočívaly. Proto teď máme plno elánu a netrpělivě pobíháme po chatě a čekáme, kdy konečně vyrazíme. Tentokrát jsme nikam nepopojížděli autem a pěšky jsme vyrazili přímo od chaty. Cílem číslo jedna je přehrada Bedřichov. Vyrážíme lesem po neznačené cestě, ze které se napojíme na naučnou stezku Lesy Jizerských hor a dále na naučnou stezku Černá Nisa. Příjemnou cestou dojdeme až k přehradě. Tam jsme zažili trošku adrenalinu. Lilly se totiž vůbec nebojí, a tak se rozhodla, že bude prolézat za zábradlí a pochodovat po zaoblených úzkých římsách nad vodou. Její akrobatické kousky byly sice parádní, ale pro klid všech, jí panička nakonec raději vzala do náruče.  Po prohlídce přehrady pokračujeme po naučné stezce dál až k rozcestníku Za přehradou. Cesta je podmáčená, proto zde byl vybudován haťový chodník, který je opravdu dlouhatánský.  Stále se držíme naučné stezky Černá Nisa, která nás dovede  až na Hřebínek, odsud pokračujeme po naučné stezce Lesy Jizerských hor k rozcestníku Pod vodopády. Cestou míjíme Čarostřelce, horu, která inspirovala Carla Maria von Webera k napsání stejnojmenné opery.

Vodopády na potoce Černý Štolpich

U rozcestníku odbočujeme na žlutou značku. Po ní jdeme kolem  potoka Černý Štolpich s jeho nádhernými vodopády.  Jsou tu poměrně rychle za sebou hned čtyři – Hrazený, Dvojitý, Skok a největší nejkrásnější Velký Štolpich. Tam jsme udělali delší přestávku, protože scenérie, které tu vytváří voda, jsou skutečně nádherné.

Kristiánov

Od vodopádu se nemůžeme odtrhnout, ale nakonec přece pokračujeme dál po žluté značce až k rozcestníku Na Žďárku, odtud odbočujeme po zelené k rozcestníku Holubník – sedlo a dále pokračujeme po červené do Kristiánova. Tady nás čekalo zklamání. Roubenky se opravují, takže z prohlídky muzea a starobylé sklářské vesničky nic nebylo.

Šámalova chata

Z Kristiánova pokračujeme po modré kolem Blatného rybníka k Šámalově chatě, kde si dáme oběd a zasložený odpočinek. Pak už je to jen kousek po žluté kolem koupaliště a malé přehrady zpět do Bedřichova a do pelíšků.

Délka trasy 23,5 km