Brdy nově otevřený vojenský újezd

Brdy nově otevřený vojenský újezd

Brdy nově otevřený vojenský újezd

Dnes nám páníček vymyslel dobrodružný výlet do nově otevřeného vojenského újezdu. Hupli jsme tedy do auta a vyrazili směr Příbram. Náš cíl byla obec Obecnice, ze které jsme se vypravili pěšky prozkoumávat nová území v Brdech. Když píšu, že to byl dobrodružný výlet, tak to myslím doopravdy. Újezd je zpřístupněn relativně nedávno, a tak tu nejsou žádné značené cesty. Navíc je krajina hojně protkaná potoky, potůčky a tůňkami. Klestili jsme si cestu krásnými divokými lesy, cachtali se ve vodě a bylo nám všem moc dobře. Já a Lilly jsme běhaly a užívaly si volnosti a nových nevšedních pachů všude kolem.

Dopadová plocha Tok a vrch Houpák

Přeci jen jsme nešli jen tak nazdařbůh, měli jsme vytyčené dva cíle. Dojít k vrchu Tok, na kterém byla dopadová plocha, dnes již samozřejmě prostá veškeré munice. Odtud jsme šli na vrch Houpák, na kterém jsou dva vojenské bunkry a pod ním třetí. Bohužel, jejich prohlídka byla omezena uzavírkou. Zrovna zde spadlo malé letadlo a hasiči celý prostor uzavírali. Byli jsme asi jedni z posledních, kdo tudy prošel. A nic moc příjemného to tedy nebylo. Spěchali jsem tedy ke druhému bunkru, který byl o něco níže a místo katastrofy odsud nebylo vidět. Pak jsme pokračovali dál k bunkru třetímu, který je trochu stranou pod kopcem. Po prohlídce už jsme šlapali pěkně po malé silničce zpět k autu. Cestou nás doprovázela tma, která se rychle snášela na krajinu, a také výstražné cedule o zákazu vstupu, na kterých byly nápisy pozor střelba, cílová dopadová plocha a podobná povzbudivá hesla. Naštěstí na nás nic nedopadlo a  vpořádku jsme došli k autu, kde jsme se setkali s našimi přáteli a celý výlet jsme zakončily dobrou mňamkou v příbramské hospůdce.