7.10.2023 MVP České Budějovice

7.10.2023 MVP České Budějovice

Rozhodčí Suzana Šimon (HR)

DIADEM ADHARA Dancing in the Wind – třída šampionů – výborná 1 CAC

Adinka splnila podmínky pro udělení titulu Šampion CZ.